Regler

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab ----------------------

Løbsleder:
 - René
 - Jakob

Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.

Der kan være teknisk kontrol og vejning før og efter løbet

Regler:
 - Dem der ikke køre løb er automatisk påsættere, Min. 2 personer, flere er velkomne
 - Er der ikke 2. påsætter er det "Saml selv op løb"
 - Alle kørere står for enden af banen under klubrace. Det er ikke tilladt at stå der under træning
 - Der skal minimum være en køre til et klubrace, ellers får alle DNS
 - Biler skal sættes på "påsætter spor"
 - Alle kørere er selv forpligtiget til at orientere sig på www.digitalrace.dk for at se de dage de skal køre på, alt laves ved lodtrækning
 - Hvis mod forventning at løbet ikke køres grundet tekniske fejl på systemet, køres løbet en anden aftalt dag som de kørerne indbyrdes finder frem til. Ellers bliver der valgt en dato fra løbsleder
 - Official/påsættere har altid sidste ord
 - Hvis løb ikke er fyldt ud til max. antal personer, kan andre af klubbens medlemmer deltage i løbet som "substitutter".
 - Der er betaling af 50 DKK per klasse tilmeldt, disse vil blive brugt til premier.

Substitutter:
 - Det er ikke muligt at få point som substitut
 - Der skal altid være min. 2 påsætter til et race før det kan være substitutter, hvis ikke det er et saml selv op løb
 - Dem der skal køre racet har mulighed for at takke nej til substitutter
 - Der skal køres samme klasse bil som løbet tillader
 - Substitutter får altid en sidste plads, selvom der er kørt til en bedre placering

Ved samme point i slutning af klubmesterskab er reglerne:
 - Flest 1. pladser
 - Flest 2. pladser
 - Flest 3. pladser
 - Antal laps
(Hvis der skal fratrækkes et løb i sæsonen, skal dette gøres først)

Starten:
 - Start positionen er taget efter ens placering i sæsonen, i omvendt rækkefølge. Så nr. 1 starter sidst
 - Bilen der starter forrest har altid sporet tættest på banden, dvs. tættest på kørerne
 - Løbet bliver startet så tæt som muligt på starttidspunktet
 - Starten går når der bliver trykket på knappen på startboksen. Systemet tæller ned til "GO!" og løbet er i gang

Løbet:
 - Efter første kører er kørt i mål, har man 2 minutter til at gennemfører løbet i, bilen skal køres over start, uden hjælp fra andet end banens strøm

Bilen:
 - Max 30000 RPM motor - Motor skal være monteret med ferrit-mand (ferrit-mand består af keramik kondensator og ferrit-kerne)
 - Uden magnet
 - Dæk kun af gummi
 - Fordæk må gerne coates med f.eks. neglelak
 - Ingen klæbemiddel på dæk
 - Ingen bil skift under løb
 - Plast i bund må fjernes for at gøre plads til chip og dæk "nogle bunde kan ramme på dæk"
 - Plast i karosseri må fjernes for at gøre plads til chip og dæk "runde kanter så dæk kan være der"
 - Ingen ændringer for at få en fordel med vægt
 - Mand, rat, styrbøjle og lignende skal være i bilen. Dog er udskiftning til lexan i samme fabrikat er tilladt
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man få det lavet
 - Alle dæk skal have kontakt med banen
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel

Straf:
 - 15 sek i pit og der må tankes efter endt straf hvis der er påsættere
 - I "saml selv op løb" dvs. uden påsættere. Skal man samle modstanderens bil op hvis man er skyld i ulykken og ingen straf i pit
 - Man bliver diskvalificeret (DSQ) i løbet og næste løb for at gå midt i et løb hvis bilen stadig kan køre selv

Uheld og defekt:
 - Det er tilladt at skubbe forsigtigt til en bil der er faldet af, så man selv kan køre videre
 - Det er ikke tilladt at arbejde på bilen under tankning
 - Under løbet kan bilen frit tages op og undersøges, repareres, få skiftet dæk, skifte kontroller eller slæbesko. Dog kun hvis den lovligt er kørt i pit
 - Ved defekt, hvor det ikke er muligt for bilen, ved egen kraft at komme tilbage til pitten, er det tilladt at hente bilen, bringe den tilbage til depotet og udbedre defekten
 - Efter udbedring af defekt/fejl/justering. Skal bilen sættes ned i pitten, og fortsætte derfra
 - Ved en afkørsel skal personen gøre official, og de andre køre opmærksom på dette. Dette gøres ved at sige hvorhenne "Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen"
 - Når der bliver sagt/råbt ?Hvid, blå, rød, gul, grøn eller sort" er man opmærksom og lokaliserer uheldet.
 - Man kan blive diskvalificeret ved at køre meget hensynsløst gentagende gange eller ved ikke at tage sin straf
 - Man kan ikke gennemføre et løb hvis man kører i mål med en defekt, som IKKE er sket på sidste omgang
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje

Løbsdato:
 - Hvis et løb skal flyttes, skal dette gøres ved at alle involveret i løbet er enige om ny dato. Der skal være enighed.
 - Den nye dato skal sendes til løbsleder senest søndagen inden løbet kl. 23:59
 - Løbet må kun flyttes en gang, så er det flyttet en gang, må det ikke flyttes igen.

Der kan ændres i reglerne løbende
Løbsleder træffer afgørelser i tilfælde af tvivl

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab ----------------------
 
---------------------- Standard regler i Avedøre Digital Race ----------------------


 - Man skal altid være ærlig og erkende sine egne fejl.
 - Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
 - Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.
 - Arrangørerne har ret og mulighed for at stoppe løbet, såfremt at stemning, tone og forhold ikke holdes i god ro og orden.

Løbet:
 - Falder man af og holder på banen, markere man zonen man er i, så andre kører på banen er opmærksomme. ? Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen?

Officials på banen:
 - Det er deres job at sætte biler forsvarligt tilbage på banen, samt være med til at afgøre hvilken bil der har været skyld i en ulykke. ?men erkend altid egne fejl?
 - Hver official får tildelt et område med påsætningsspor, som kan bruges til påsætning.
 - Hvis man har en defekt, som man er nød til at udbedre, vil bilen blive lagt på bordet, og der vil blive råbt DEFEKT. ?det er så kørerens eget ansvar at hente bilen og udbedre defekten, hvorefter den sættes tilbage på påsætter sporet"

Banen:
 - Tidtagning, omgange, brændstof styres af programmet.
 - Banen er inddelt i GULT FLAG zoner, som administreres af officials. Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen.
 - Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Bilerne Teknisk:
 - Der må ikke anvendes silikone dæk eller nogen form for klæbemiddel på dæk.
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel.
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man køre i pit og få det lavet.
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen.

Uheld og defekt:
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje.
 - Official har altid sidste ord...!

Uforsvarlig kørsel. Tages og bestemmes af officials.
Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Godt race til alle

Copyright © 2023 Avedøre Digital Race - all rights reserved