Regler

Regler mærket med *** er opdateret til 2024
 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab ----------------------

Løbsledere:
 - René
 - Jakob

Der skal altid udvises god sportsånd før, under og efter løbet.
Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, f.eks. hvis man ikke synes, en påsætning udføres hurtigt nok.

Der kan være teknisk kontrol og vejning før og efter løbet

Regler:
 - Dem, der ikke kører løb, er automatisk påsættere. Minimum 2 personer, flere er velkomne
 - Hvis der ikke er 2 påsættere, er det et "Saml selv op-løb." Det er ikke tilladt at løbe rundt om bordet
 - Alle kørere står ved enden af banen under klubrace. Det er ikke tilladt at stå der under træning
 - Der skal minimum være en kører til et klubrace, ellers får alle DNS
 - Biler skal placeres på "påsætterspor"
 - Alle kørere er selv forpligtede til at orientere sig på www.digitalrace.dk for at se de dage, de skal køre på. Alt laves ved lodtrækning
 - Hvis løbet ikke køres som forventet på grund af tekniske fejl på systemet, køres løbet en anden aftalt dag, som kørerne indbyrdes finder frem til. Ellers vælger løbslederen en dato
 - Officials/påsættere har altid sidste ord
 - Hvis løbet ikke er fyldt op til maksimalt antal personer, kan andre af klubbens medlemmer deltage som "substitutter"
 - Der er betaling på 50 DKK per klasse, der tilmeldes. Disse penge vil blive brugt til præmier
*** - Det udløser 10 sekunders straf at have sin håndspeeder med når man samler bil op.

Substitutter:
 - Det er ikke muligt at få point som substitut
 - Der skal altid være minimum 2 påsættere til et løb, før det kan være substitutter, medmindre det er et saml selv op-løb
 - Kørerne har mulighed for at takke nej til substitutter
 - Man skal køre i samme klasse bil som løbet tillader
 - Substitutter får altid en sidste plads, selvom de kører til en bedre placering

Ved samme point ved afslutningen af klubmesterskabet er reglerne:
 - Flest 1. pladser
 - Flest 2. pladser
 - Flest 3. pladser
 - Antal omgange
(Hvis der skal fratrækkes et løb i sæsonen, skal dette gøres først)

Starten:
 - Startpositionen er baseret på ens placering i sæsonen i omvendt rækkefølge. Så nr. 1 starter sidst
 - Bilen, der starter forrest, har altid sporet tættest på banden
 - Løbet bliver startet så tæt som muligt på starttidspunktet
 - Starten går, når der bliver trykket på knappen på startboksen. Systemet tæller ned til "GO!", og løbet er i gang

Løbet:
*** - Efter første kører er kørt i mål, har man 5 minutter til at gennemføre løbet. Bilen skal køres over start uden hjælp fra andet end banens strøm.
*** - Det er kun tilladt at tanke i pitten mellem de grønne markeringer

Bilen:
 - Max 30.000 RPM motor
 - Uden magnet
 - Dæk kun af gummi
 - Fordæk må gerne coates med f.eks. neglelak
 - Ingen klæbemiddel på dæk
 - Ingen bilskift under løb
 - Plast i bunden må fjernes for at give plads til chip og dæk (nogle bunde kan ramme dæk)
 - Plast i karosseriet må fjernes for at give plads til chip og dæk (runde kanter så dæk kan være der)
 - Ingen ændringer for at opnå fordel med vægt
 - Mand, rat, styrbøjle og lignende skal være i bilen. Dog er udskiftning til lexan i samme fabrikat tilladt
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Hvis et forhjul falder af, skal det repareres
 - Alle dæk skal have kontakt med banen
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen
 - Karosseri må ikke være modificeret i en sådan grad, at det giver fordele
*** - Hvis klassen er den samme bil hele sæsonen, er der ingen undtagelser. Bil og nummer skal køres hele sæsonen (f.eks. AUDI R8 Nr. 3, så kun denne bil må stille op)

Straf:
***
 - MED påsætter - 15 sekunder i pit, og der må tankes efter endt straf
 - UDEN påsætter - 25 sekunder i pit, og der må tankes efter endt straf
***
 - Man bliver diskvalificeret (DSQ) i løbet og næste løb for at gå midt i et løb, hvis bilen stadig kan køre selv
*** - Det udløser 10 sekunders straf at have sin håndspeeder med når man samler bil op.

Uheld og defekt:
 - Det er tilladt at skubbe forsigtigt til en bil, der er faldet af, så man selv kan køre videre
 - Det er ikke tilladt at arbejde på bilen under tankning
 - Under løbet kan bilen frit tages op fra pitten og undersøges, repareres, få skiftet dæk, skifte kontroller eller slæbesko
 - Ved defekt, hvor det ikke er muligt for bilen ved egen kraft at komme tilbage til pitten, er det tilladt at hente bilen, bringe den tilbage til depotet og udbedre defekten
 - Efter udbedring af defekt/fejl/justering skal bilen sættes ned i pitten og fortsætte derfra
 - Ved en afkørsel skal personen gøre official, og de andre køre opmærksom på dette. Dette gøres ved at sige, hvorhenne "Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen"
 - Når der bliver sagt/råbt "Hvid, blå, rød, gul, grøn eller sort," er man opmærksom og lokaliserer uheldet
 - Man kan blive diskvalificeret ved at køre meget hensynsløst gentagende gange eller ved ikke at tage sin straf
 - Man kan ikke gennemføre et løb, hvis man kører i mål med en defekt, som IKKE er sket på sidste omgang.
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje

Løbsdato:
 - Hvis et løb skal flyttes, skal dette gøres ved at alle involverede i løbet er enige om ny dato. Der skal være enighed
 - Den nye dato skal sendes til løbsleder senest søndagen inden løbet kl. 23:59.
 - Løbet må kun flyttes en gang, så er det flyttet en gang, må det ikke flyttes igen

Der kan ændres i reglerne løbende, men der skal gives besked
Løbslederen træffer afgørelser i tilfælde af tvivl

Classic bil og dæk:
Biler tilladt at stille til start med:
 - Porsche 908/3
 - Porsche 917/k
 - Porsche 917/10k
 - P68 "Alan Mann"
 - Ford GT40
 - FORD MK

Dæk til bilerne, som er tilladt (NSR):
 - PORSCHE 917/10K: 5292 21+10 Supergrip / 5293 21+10 ultragrip
 - PORSCHE 917/k: 5241 21+10 Supergrip / 5242 21+10 Ultragrip
 - FORD MK: 5236 21+10 Supergrip / 5237 21+10 Ultragrip
 - P68 "Alan Mann": 5253 20,5+10 Supergrip / 5254 20,5+10 ultragrip
 - PORSCHE 908: 5241 21+10 Supergrip / 5242 21+10 Ultragrip
 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab ----------------------
 
---------------------- Standard regler i Avedøre Digital Race ----------------------


 - Man skal altid være ærlig og erkende sine egne fejl.
 - Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
 - Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.
 - Arrangørerne har ret og mulighed for at stoppe løbet, såfremt at stemning, tone og forhold ikke holdes i god ro og orden.

Løbet:
 - Falder man af og holder på banen, markere man zonen man er i, så andre kører på banen er opmærksomme. ? Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen?

Officials på banen:
 - Det er deres job at sætte biler forsvarligt tilbage på banen, samt være med til at afgøre hvilken bil der har været skyld i en ulykke. ?men erkend altid egne fejl?
 - Hver official får tildelt et område med påsætningsspor, som kan bruges til påsætning.
 - Hvis man har en defekt, som man er nød til at udbedre, vil bilen blive lagt på bordet, og der vil blive råbt DEFEKT. ?det er så kørerens eget ansvar at hente bilen og udbedre defekten, hvorefter den sættes tilbage på påsætter sporet"

Banen:
 - Tidtagning, omgange, brændstof styres af programmet.
 - Banen er inddelt i GULT FLAG zoner, som administreres af officials. Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen.
 - Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Bilerne Teknisk:
 - Der må ikke anvendes silikone dæk eller nogen form for klæbemiddel på dæk.
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel.
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man køre i pit og få det lavet.
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen.

Uheld og defekt:
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje.
 - Official har altid sidste ord...!

Uforsvarlig kørsel. Tages og bestemmes af officials.
Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Godt race til alle

Copyright © 2024 Avedøre Digital Race - all rights reserved