Regler

 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2021 ----------------------


- 1 klubmester i GT3
- 1 A-klubmester Gruppe C
- 1 B-klubmester Gruppe C
- Vægt på bilen min. 70g og max 130g
- Maksimum motor rpm 30.000
- Gruppe C.: motor skal være af samme fabrikat som bilen. "slot it bil, slot it motor"

 - Alle kørere står for enden af banen under klubrace. Det er ikke tilladt at stå der under træning.
 - Der skal minimum være 1 kører til et klubrace
 - Der køres 4 minutters kval/opvarmning
 - Løb starter 3 minutter efter kval er afsluttet
 - Løb er på 30 runder, med 50 liter benzin og 50 liter benzin som start i løb.
 - Løb i 2021 er Saml selv op, med mindre der er officials/påsætter
 - Hvis der er officials/påsætter, må kørerne ikke selv samle biler op.
 - Det er ikke tilladt at sætte biler på for enden af banen, hvor vi racer fra
 - En kører må ikke påsætte bil samtidig med køreren har en håndspeeder i hånden
 - Ved løb med officials/påsætter er straffen 10 sekunder i pit hvis køreren er skyld i et uheld, samt køreren lader personen køreren har kørt af komme forbi.
 - Hvis køreren er skyld i andet som giver straf, er dette 10 sekunder
 - Når der ikke er opsamler, gør vi som altid, den der er skyld i uheld, samler bilerne op. Dette giver straffen i sige selv
 - Der gives point for hvert løb. 6-7-9-12-16 (Hvor 16 er 1. plads)
 - Der gives 0 point for ikke at stille til start
 - Der gives 2 point for ikke gennemførte løb
 - Alle kørere er forpligtiget til at orientere sig på www.digitalrace.dk for at se de dage de skal køre på, alt laves ved lodtrækning på hjemmesiden.
 - Hvis mod forventning at løbet ikke køres grundet tekniske fejl på systemet, køres løbet en anden aftalt dag, som de 4 kører indbyrdes finder frem til

 - Løb på løbsdagen er kl. 19:00 GT3
 - Løb på løbsdagen er kl. 19:30 Gruppe C (A)
 - Løb på løbsdagen er kl. 20:00 Gruppe C (B)
Alle tider er ca tider.

 - I gruppe C, er det kun tilladt at stille til start med en bil for hele sæsonen.
 - Indgive bil til David J eller Uno for godkendelse inden sæson start.
Skriv mærke og nummer "feks.: Porsche 962 IMSA #1 "
"I enkelte tilfælde kan en ikke gruppeC godkendes, hvis det er fra samme klasse"


Ved samme point i slutning af klubmesterskab er reglerne:

1 - Runder kørt pr løb / gennemsnit.
2 - Interne løb mellem dem som er ens.
3 - Dem som ligger side om side skal tage et løb mod hinanden for at afgøre det.


 
---------------------- Klubrace regler - klubmesterskab 2021 ----------------------
 
---------------------- Standard regler i Avedøre Digital Race ----------------------


 - Man skal altid være ærlig og erkende sine egne fejl.
 - Der skal altid udvises en god sportsånd før, under og efter løbet.
 - Det er uacceptabelt at komme med udfald imod officials, såfremt man for eksempel ikke synes en påsætning udføres hurtigt nok.
 - Arrangørerne har ret og mulighed for at stoppe løbet, såfremt at stemning, tone og forhold ikke holdes i god ro og orden.

Løbsdato:
 - Hvis et løb skal flyttes, skal dette gøres ved at alle involveret i løbet er enige om ny dato. Der skal være enighed senest 48 timer før den originale dato/tid.
 - løbet må kun flyttes en gang, så er det flyttet en gang, må det ikke flyttes igen.
 - Den nye dato skal sendes til Uno eller David J senest 48 timer før det originale løb skal starte.

Løbet:
 - I "saml selv op løb" skal man samle modstanderens bil op hvis man er skyld i ulykken.
 - løbet starter når de 5 lamper slukkes og signalet lyder.
 - Falder man af og holder på banen, markere man zonen man er i, så andre kører på banen er opmærksomme. ? Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen?
 - Efter første kører er kørt i mål, har man 2 minutter til at gennemfører løbet i, bilen skal køres over start, uden hjælp fra andre end banens strøm.

Officials på banen:
 - Det er deres job at sætte biler forsvarligt tilbage på banen, samt være med til at afgøre hvilken bil der har været skyld i en ulykke. ?men erkend altid egne fejl?
 - Hver official får tildelt et område med påsætningsspor, som kan bruges til påsætning.
 - Hvis man har en defekt, som man er nød til at udbedre, vil bilen blive lagt på bordet, og der vil blive råbt DEFEKT. ?det er så kørerens eget ansvar at hente bilen og udbedre defekten, hvorefter den sættes tilbage på påsætter sporet"

Banen:
 - Tidtagning, omgange, brændstof styres af programmet.
 - Straf styres af de officials som står ved banen. " MEN vær nu ærlig hvis du laver en fejl "
 - Banen er inddelt i GULT FLAG zoner, som administreres af officials. Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen.
 - Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Bilerne Teknisk:
 - Der må ikke anvendes silikone dæk eller nogen form for klæbemiddel på dæk.
 - Det er kun tilladt at stille til start med 1 komplet bil, samt diverse reservedele.
 - Bilen skal have karosseri på under kørsel på banen. Må ikke være modificeret i en sådanne grad at det giver fordel.
 - Der vil være teknisk kontrol og vejning inden løbet.
 - Bilerne skal altid køre med alle 4 dæk og fælge monteret. Feks. Falder et forhjul af, skal man køre i pit og få det lavet.
 - Der må ikke ændres på akselbredden på bilen, så dækkene stikker ud over skærmkassen. Ligeledes må der heller ikke ændres på bredden af karrossen.
 - alle biler køres uden magnet, med mindre andet står i beskrivelse.

Ny - Plast i bund må fjernes for at gøre plads til chip og dæk "nogle bunde kan ramme på dæk".
Ny - Plast i karosseri må fjernes for at gøre plads til chip og dæk "runde kanter så dæk kan være der".
Ny - Ingen ændringer for at få en fordel med vægt
Ny - Mand, rat, styrbøjle og lignende skal være i bilen. Dog er udskiftning til lexan i samme fabrikat er tilladt

Uheld og defekt:
 - Det er tilladt at skubbe forsigtigt til en bil der er faldet af, så man selv kan køre videre
 - Det er ikke tilladt at arbejde på bilen under tankning.
 - Under løbet kan bilen frit tages op og undersøges, repareres, få skiftet dæk, skifte kontroller eller slæbesko. Dog kun hvis den lovligt er kørt i pit.
 - Ved defekt, hvor det ikke er muligt for bilen, ved egen kraft at komme tilbage til pitten, er det tilladt at hente bilen, bringe den tilbage til depotet og udbedre defekten.
 - Efter udbedring af defekt/fejl/justering. Skal bilen sættes ned i pitten, og fortsætte derfra.
 - Ved en afkørsel skal personen gøre official, og de andre køre opmærksom på dette. Dette gøres ved at sige hvorhenne " Hvid, blå, rød, gul, grøn og sort er mærket på banen "
 - Når der bliver sagt/råbt ?Hvid, blå, rød, gul, grøn eller sort" er man opmærksom og lokaliserer uheldet.
 - I pitten er der hastigheds begrænsning, du bør derfor ikke kører for stærkt.
 - Man kan blive diskvalificeret ved at køre meget hensynsløst gentagende gange eller ved ikke at tage sin straf.
 - Det er IKKE tilladt at påkøre en anden bil med vilje.
 - Official har altid sidste ord...!

Der er to typer for straf...!

#1 - Straf hvor du er skyld i en ulykke mod en anden bil.
Saml selv op løb: du samler den bil du kørte af op og sætter på et påsætter spor.
Med officials: Du tager en strafrunde.

#2 - Uforsvarlig gentagende kørsel gives en straf på 20 sekunder i pitten. ?Eller hvis du er skyld i en større defekt på en modkøre"

Tyvstart gøres via systemet, og gøres automatisk.
Uforsvarlig kørsel. Tages og bestemmes af officials.
Banen og bane elementer skal respekteres, så ikke der sker skade på disse.

Godt race til alle

Copyright © 2021 Avedøre Digital Race - all rights reserved